Aquarium inrichting

Stijlen en vormen

Er zijn tegenwoordig verschillende stijlen ontstaan voor het inrichten van aquariums. In onze winkel zijn meerdere voorbeeldaquariums te zien die op verschillende manieren zijn ingericht. De meest voorkomende stijl is het gezelschapsaquarium. Deze stijl heeft geen duidelijke kenmerken. Een gemengd vissenbestand staat centraal en de aankleding van het aquarium komt op de tweede plaats. Verder zijn er naast het gezelschapsaquarium ook bijvoorbeeld nog:

  • Aquascapes: bij deze stijl staat het landschap onder water centraal. Er worden weinig tot geen vissen gehouden en het aquarium is sterk verlicht.
  • Biotoop aquariums: bij deze stijl wordt er een werelddeel(bijv. Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië), een land, een specifieke rivier(bijv. Rio Negro) of meer(bijv. Malawimeer) uitgekozen en worden de decoratie, planten en vissen die in die specifieke gebieden voorkomen in het aquarium geplaatst.
  • Hillstream: bij deze stijl wordt een snelstromend beekje nagemaakt. In het aquarium staat heel veel stroming. Er worden vaak keien/stenen gebruikt en weinig andere decoratie of planten. Qua visbestand kan gedacht worden aan bijv. danio’s en steenkruipers.
  • Soortspecifieke aquariums: bij deze stijl staat één soort vis helemaal centraal(bijv. een discusvis of goudvisaquarium). Het aquarium wordt helemaal ingericht naar de eisen van deze soort en er worden geen tot weinig andere vissoorten bijgehouden.

 

Stappenplan

Tijdens het inrichten van een leeg aquarium is het handig om een vast stappenplan aan te houden. Het beste is om te beginnen met het plaatsen van een achterwand. Dit kan een poster op de buitenkant van het aquarium zijn maar ook bijvoorbeeld een 3D-achtergrond. Als tweede kunt u het beste de techniek voor in het aquarium plaatsen. Kiest u voor grote stenen, stukken hout of andere grote decoratie? Dan kunt u die nu als derde stap op de bodem plaatsen voordat de bodembedekking in het aquarium komt. Hiermee wordt voorkomen dat gravende soorten onder stenen of hout vast komen te zitten, als dit gewoon op de bodembedekking wordt geplaatst. Vervolgens kan de bodembedding worden aangebracht. Hierna kan de overige decoratie geplaatst worden voordat het aquarium voor het grootste gedeelte gevuld wordt met water. Als laatste stap wordt de beplanting aangebracht en vervolgens het water volledig aangevuld.

 

Techniek

Voor meer informatie over de techniek voor aquariums ga naar:  ‘Techniek‘ (op dit moment onder constructie)

 

Bodembedekking

Er is een ruime keuze aan bodembedekking te verkrijgen. Vaak is het de persoonlijke smaak wat bepaald wat voor soort bodembedekking er in het aquarium komt te liggen. Maar er moet wel ten alle tijden rekening worden gehouden met de eisen van de aquariumbewoners. De bodembedekking mag niet scherp zijn want dit kan de vissen verwonden. Voor gravende en grondelende vissensoorten zoals corydorassen, grondels en modderkruipers is het aan te raden om te kiezen voor fijn, afgerond zand als bijvoorbeeld filterzand. Wij raden het gebruik van zeer grof grind af omdat hier veel vuil tussen gaat ophopen. Dit zorgt voor nadelige gevolgen van de waterkwaliteit.

 

Decoratie

Net als bodembedekking is er een ruime keuze aan decoratie. Hierbij geldt ook weer dat het grotendeels wordt bepaald door wat de persoonlijke smaak is. Maar er moet hierbij ook worden gelet op de eisen van de vissen die in het aquarium worden gehouden. Er zijn vissen(bijv. de meeste meervallen) die behoefte hebben aan holen om in de schuilen tijdens de dag, om hier vervolgens in het donker weer uit te komen. Soms gebruiken vissen holen ook als broedplek. Een groot aantal algeneters(bijv. L-nummers) hebben stukken hout nodig om stukjes hout met hun bek af te schrapen om hun vertering goed te laten werken. Kijk dus altijd naar de eisen van de vissen die in het aquarium komen te zwemmen.

 

Beplanting

Aquariumplanten zijn zeer nuttig voor een aquarium. Ze zorgen voor extra leven, dienen als afzetplek van eieren en schuilplaats voor jonge vis, fleuren het aquarium op door middel van verschillende bladvormen en kleuren en nemen voedingsstoffen op uit het water zodat algen minder kans krijgen om te groeien. Als er in het aquarium vissoorten worden gehouden die planten opeten of snel kapot maken kan er worden gekozen voor robuuste planten zoals anubias, echinodorus of javavaarn. Om aquariumplanten in een goede conditie te houden is het aan te raden om plantenvoeding toe te voegen. Dit kan door middel van een vloeibare plantenvoeding in het water toe te voegen en/of door voedingstabletten bij de wortels van de planten te plaatsen. Ook behoort het toevoegen van extra koolstofdioxide met behulp van een Co2-aparaat tot de mogelijkheid om ook lastigere planten te kunnen houden. Vooral veel rode aquariumplanten hebben hier veel baat bij en groeien soms niet als er geen extra plantenvoeding wordt gegeven.