Waterkwaliteit

Vissen houden is water houden!

Het houden van vissen is niet zo makkelijk als vaak wordt gedacht. Het blijft niet alleen bij af en toe wat voeren, er
moet steeds gezorgd worden voor een optimale leefomgeving en dus ook een goede waterkwaliteit. Uw vijver of aquarium is een onderwaterwereld in het klein waarop allerlei factoren van invloed zijn. Door de geringe waterinhoud is het moeilijk voor de natuur om hierin evenwicht te vinden. We zullen de natuur dus een handje moeten helpen, dit kan met een goed filter passend bij uw aquarium of vijver en door waar nodig, de waterwaardes bij te sturen.

Bij de waterkwaliteit zijn  een aantal factoren belangrijk zoals de temperatuur en daaraan gerelateerde
zuurstofgehalte in het water, maar ook de zuurgraad (pH),  hardheid (KH en GH), het Co2 gehalte en de aanwezigheid van nitriet (NO2), nitraat (NO3) en ammoniak (NH3). Met het blote oog is niet waarneembaar of het water aan de juiste
kwaliteitseisen voldoet. Helder water geeft dus geen garantie dat de waterkwaliteit ook goed is, er kunnen immers
kleurloze, opgeloste stoffen zoals ammoniak en nitriet in voorkomen. Deze stoffen zijn schadelijk en kunnen bij te hoge
concentraties zelfs tot (massale) vissterfte leiden. Het is dan ook van groot belang het gedrag van de bewoners van uw
vijver of aquarium goed in de gaten te houden en de waterkwaliteit regelmatig te (laten) controleren, zodat er bij
problemen vroegtijdig ingegrepen kan worden.

We kunnen de waterkwaliteit van uw vijverwater of aquariumwater testen met behulp van een druppeltest en eventueel
bepaalde waterwaardes ook met een elektronische test, zo kunnen we snel zien of het water goed is of dat bepaalde
waardes gecorrigeerd moeten worden.

Uitleg waterwaardes

pH: zuurtegraad van het water, des te lager de pH des te zuurder het water. Schommelingen in de pH (veroorzaakt
door bijv. een te lage KH-waarde) kunnen heel schadelijk zijn voor de vissen.
Voor de vijver is een pH-waarde tussen de 7 en de 8 ideaal.
Voor het aquarium hangt de pH-waarde af van de bewoners.

KH: geeft de carbonaathardheid van het water aan. Een carbonaat is een chemische verbinding van calcium/magnesium (GH) en CO2. KH bindt zuren en helpt de pH stabiel te houden.
Voor de vijver en, over het algemeen, ook het aquarium is een KH-waarde tussen de 6 en 10 ideaal.

GH: geeft de totale hoeveelheid van mineralen aan in het water. Een juiste GH-waarde is van belang bij een goede plantengroei en gezonde vissen. Daarnaast zorgen mineralen voor transport van Co2.
Voor de vijver is een GH-waarde tussen de 8 en 12 ideaal.
Voor het aquarium hangt de GH-waarde af van de bewoners.

NH3/NH4: ammoniak/ammoniumwaarde in het water. Ammoniak/ammonium ontstaat uit de afvalstoffen die
een vis afscheidt en uit bijv. niet  opgegeten voer en plantenresten. Ammoniak en ammonium staan in een bepaalde
verhouding tot elkaar, waarbij ammonium veel minder giftig is dan ammoniak. De pH van het water bepaald in hoeverre ammoniak giftig is. Des te  zuurder het water des te minder ammoniak en des te meer ammonium (pH van 8 of lager), en andersom: des te alkalischer het water, des te meer ammoniak en des te
minder ammonium (pH van 9 of hoger). Ammoniak/ammonium wordt door bacteriën omgezet in nitriet.
Ammoniak is uiterst giftig, voor de vijver en het aquarium is een NH3-waarde van 0 ideaal!

NO2: nitrietwaarde in het water. Afvalstof geproduceerd door bacteriën bij het afbreken van ammoniak. Het is
minder schadelijk dan ammoniak, maar is nog steeds heel gevaarlijk.
Voor de vijver en het aquarium is een NO2-waarde van 0 ideaal!

NO3: nitraatwaarde in het water. Afvalstof geproduceerd door bacteriën bij het afbreken van nitriet. Nitraat is
vrij ongevaarlijk voor vissen, alleen in hoge concentraties kan het schadelijk zijn (+50 mg/liter, na lange tijd). Nitraat dient als voedingsstof voor planten en algen.
Voor de vijver en het aquarium is een NO3-waarde van 25 mg/liter of minder ideaal!

PO4: fosfaatwaarde in het water. Chemische verbindingen met fosfor. Een slechte verhouding van fosfaat tot andere waardes (nitraat en Co2) kan lijden tot algengroei.
De ideale Po4-waarde hangt mede af van de fosfaatbehoefte van de planten.

CO2: De opgeloste kooldioxide in het water. CO2 is onmisbaar voor de plantengroei en doordat het in het water gedeeltelijk oplost als koolzuur, zorgt het tegelijk ook voor een mooie PH-waarde. Net zoals planten boven water, nemen waterplanten overdag CO2 op en produceren zuurstof (en snachts gebeurd het omgekeerde). Wanneer er te weinig Co2 in het water zit, is dit te zien aan bijv. algengroei en een slechte plantengroei, maar ook  aan een onnatuurlijk hoge PH-waarde. Een tekort aan CO2 kan komen door te weinig natuurlijke aanmaak van Co2/een grote behoefte aan CO2 of bijv. door de verdrijving van Co2 uit het water als gevolg van veel waterbeweging (veroorzaakt door bijv. een filter, fontein of luchtpomp)
De ideale CO2-waarde hangt af van de behoefte van de vijver/aquarium.