Gezondheid waterbewoners

Vissen en andere waterbewoners kunnen ziek worden. Door het regelmatig controleren en zo nodig corrigeren van de waterkwaliteit kunt u veel problemen voorkomen. Ook een goede en gevarieerde voeding en het beperken van stress dragen bij aan de gezondheid.

Bij het vermoeden van ziekte moet gekeken worden naar de symptomen. Lusteloosheid, schuren, springen en/of ander afwijkend gedrag kan duiden op ziekte. Vervolgens is het noodzakelijk de eventuele oorzaak van de aandoening/ziekte te achterhalen. Als eerste wordt de waterkwaliteit getest en wordt een afstrijkje gemaakt. Door deze onder de microscoop te bekijken is het mogelijk eventuele parasitaire aandoeningen en schimmels waar te nemen. Naar aanleiding van deze onderzoeken kan de behandeling gestart worden.

Herkent u een of meerdere van bovengenoemde symptomen twijfel dan niet en neem contact met ons op.